Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του επιπέδου συμμετρίας και της γραμμής συμμετρίας στον οπτικό ισομερισμό;


Απάντηση 1:

Ο οπτικός ισομερισμός ασχολείται με τη σχέση μη ομοιόμορφων εικόνων καθρέφτη των δύο εναντιομερών, η οποία επιβεβαιώνεται για τα μόρια που δεν έχουν επίπεδο συμμετρίας.

Η γραμμή συμμετρίας αντιστοιχεί στη λειτουργία περιστροφής γύρω από την γραμμή / άξονα που υπάρχει μέσα στο μόριο. Δεν είναι το κριτήριο για τον προσδιορισμό της οπτικής δραστηριότητας.